Vision, Mision og Værdier

Vores vision er, at Chaos Consulting Group skal være det bedste regnskab, revision  & rådgivningsfirma i Danmark, ikke nødvendigvis det største, men det bedste.

For at opnå dette, arbejder vi ud fra følgende  grundlæggende værdier:

Vi skaber tillid og tryghed for vores kunder
Vi siger fra, hvis vi ikke kan udføre opgaven.
Vi skaber merværdi for vores kunder.

Vores mission er således at lette byrden på vores kunders skuldre.

Vi tilbyder

Chaos Consulting Group udfører regnskab, revision & rådgivning for både virksomheder, foreninger og private.

Revision

Chaos Consulting Group tilbyder revisions-tjenester til at forbedre virksomheders økonomiske rapporter.

Bogføring

Med bogføringstjenester kan Chaos Consulting Group hjælpe virksomheder med at føre regnskab og håndtere deres økonomi.

Moms

Chaos Consulting Group hjælper virksomheder med momsafstemningstjenester for at sikre overholdelse af momslovgivningen.

Regnskab

Chaos Consulting Group tilbyder regnskabstjenester til at opretholde en nøjagtig og pålidelig økonomisk registrering og rapportering.

Investering

Med investeringsrådgivning og porteføljestyringstjenester kan Chaos Consulting Group hjælpe kunder med at opnå deres økonomiske mål.

Kontakt os

og lad os komme i gang